Zobacz również:

20.05.2016

AERO

19.05.2016

TERCEL W MÜRITZ

24.07.2020

300. egzemplarz TERCELa opuścił fabrykę AAT!!

22.02.2024

Kurs na pilota wiatrakowca