Zapytanie ofertowe 13 na dostawę reduktora do silnika, do zastosowań lotniczych dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę reduktora do silnika, do zastosowań lotniczych dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op:.

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi dokumentami:

Zapytanie ofertowe 13

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Zobacz również:

18.06.2016

PROJEKT BIOSTRATEG

18.05.2016

WIZYTA NA LOTNISKU F. CHOPINA W WARSZAWIE

19.05.2016

ĆWICZENIA STRAŻACKIE

19.05.2016

SKANOWANIE OBIEKTÓW LINIOWYCH