AERIAL METHOD OF PLANT PROTECTION

Pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Bzowskiej przeprowadziliśmy prezentację podczas sympozjum w Brukseli na temat „Aerial method of plant protection” (Lotnicza metoda ochrony roślin).

Poniżej strona tytułowa i streszczenie.

Zobacz również:

21.02.2019

OPEN DAY AAT

03.11.2017

World Travel Show 2017 – lotniczym akcentem AAT

05.11.2021

Nowy oddział AAT – GLIWICE

19.05.2016

LOTERIA W BUKARESZCIE