BIOSTRATEG – Wiatrakowiec Przyszłości

Jaktorów, Maj 2018

 

Za nami kolejna konferencja poświęcona projektowi Gyroscan, którego celem jest opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego.

 

W ramach programu Biostrateg został skonstruowany zestaw pomiarowy na wiatrakowcu oraz została opracowana metoda teledetekcyjna (DSS – Decision Support System) do określania potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz chemicznego zwalczania w kontekście wymagań i celów rolnictwa precyzyjnego. Równolegle metoda teledetekcyjna będzie zastosowana do oceny stanu zdegradowania łąk (miarą degradacji będzie stopień bioróżnorodności roślinności występującej na badanej łące), a dodatkowe pomiary naziemne i z pokładu wiatrakowca pozwolą na ocenę intensywności wymiany dwutlenku węgla i metanu pomiędzy powierzchnią a atmosferą.

 

System teledetekcyjny zamontowany został na pokładzie wiatrakowca Aviation Artur Trendak. Wybór wiatrakowca jako nosiciela w projekcie Gyrocsan podyktowany był m.in. zdecydowanie większą nośnością i o wiele korzystniejszym dla użytkownika limitem czasu pracy niż w stosowanych dotychczas systemach opartych na dronach, jako nośnikach. Wykorzystywany przez nas zestaw (wiatrakowiec + wyposażenie pomiarowe) jest prototypem w skali światowej.

 

W konferencji uczestniczyły poniższe instytucje:

 

Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Instytut Geodezji i Kartografii

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Aviation Artur Trendak

Geosystems Polska Sp. z o.o.

Lesaffre Polska

 

Więcej informacji o projekcie Gyroscan dostępnych jest na stronie: http://gyroscan.ipan.lublin.pl/pl/

 

Dział Prasowy

Aviation Artur Trendak

Zobacz również:

18.12.2016

DOSTAWA DO KAZACHSTANU

19.05.2016

WIZYTA W MONGOLII

19.05.2016

X-6

20.05.2022

Wibrodiagnostyka wiatrakowców AAT