ZAPYTANIE OFERTOWE 5 – GYROSCAN – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE 5 – GYROSCAN – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

dot. Dostawy komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów

Więcej

Zapytanie ofertowe 5 – Gyroscan – Odpowiedź na pytania Wykonawcy

dot. Dostawy komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 5 – Gyroscan

dot. Dostawy komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 6 DO PROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie i dostawę elementów komory przygotowawczej (zwanej też miejscem przygotowawczym) – osprzętu niezbędnego do umożliwienia

Więcej

Zapytanie ofertowe 5

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782

Więcej

Zapytanie ofertowe 4 – unieważnienie postępowania

Dot. Dostawy komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów

Więcej

Zapytanie ofertowe 4 – zmiany

W związku z propozycją jednego z oferentów dot. zmian w zapisach projektu umowy i możliwości składania ofert także w innej walucie, Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XIII UZUPEŁNIENIE

Więcej

Zapytanie ofertowe 4 – zmiana

W związku z propozycją jednego z oferentów dot. wykreślenia zapisów dot. kar umownych i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XIII UZUPEŁNIENIE OFERTY,

Więcej

Zapytanie ofertowe 4

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE 5 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy zmontowanej komory przygotowawczej (zwanej też miejscem przygotowawczym) – osprzętu niezbędnego do umożliwienia

Więcej