GYROSCAN – rewolucja globalnego rolnictwa

 

GYROSCAN jest projektem, który znacznie przyspieszy rozwój i zrewolucjonizuje rolnictwo precyzyjne. Opracowany system wspierania decyzji w zabiegach agrotechnicznych wyznacza nowe trendy oraz rozwiązania dla nowoczesnych gospodarstw.

Za pomocą teledetekcyjnej, kompleksowej metody DSS (Decision Support System), możemy badać i rozwijać nowe obszary rolnictwa, określać potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz zwalczania agrofagów w kontekście wymagań i celów rolnictwa precyzyjnego. Metoda teledetekcyjna jest zastosowana także do: oceny zakresu występowania szkodników i chorób w lasach oraz zdegradowania łąk (stopień bioróżnorodności roślinności występującej w danym miejscu).

 

Dlaczego wiatrakowce odgrywają znaczącą rolę w rolnictwie precyzyjnym?

Najważniejszymi atutami wiatrakowców w rolnictwie precyzyjnym oprócz bezpieczeństwa oraz ekonomi użytkowania są:

 • Mała wrażliwość na porywy wiatru i wiatr boczny
 • Pilot – nie musi posiadać specjalnych uprawnień (wystarczy świadectwo kwalifikacji + doświadczenie)
 • Proste zasady obsługi i eksploatacji (jeden mechanik ze świadectwem kwalifikacji)
 • Dopuszczenie do świadczenia usług bez wymogu certyfikacji usług (możliwość zastosowania specjalistycznego wyposażenia)
 • Możliwość lądowania na terenach przygodnych, bez infrastruktury lotniczej (łatwiejsze dostosowanie osprzętu do zabiegów komercyjnych)

 

Wsparcie decyzji w rolnictwie precyzyjnym.

Optymalizacja zabiegów nawożenia, nawadniania, ochrony roślin, a także wsparcie zarządzania gospodarstwem, obejmujące:

 • Prognozowanie plonów dla pola oraz zmienności przestrzennej plonowania w obrębie pola.
 • Identyfikacja anomalii wzrostu roślin w obrębie pola (ew. zagrożenia biotyczne).
 • Optymalizacja próbkowania gleby / roślin (badanie zasobności N(PK)) w obrębie pola.
 • Modelowanie zmienności przestrzennej N(PK) w obrębie pola docelowo opracowanie map aplikacyjnych nawozów NPK.
 • Modelowanie zmienności przestrzennej zawartości wody w roślinach.

Na podstawie zależności pomiędzy wskaźnikiem teledetekcyjnym NDRE a wskaźnikiem LAI oraz wielkością biomasy można utworzyć mapy rozkładu parametrów na polach:

Mapa a LAI i biomasy dla pola pszenicy ozimej (Rogów) – faza strzelania w źdźbło

 

Wyniki modelowania dla przykładowego pola pszenicy:

 • Wykres zielony: Symulacja LAI z modelu PROBE
 • Wykres pomarańczowy: Symulacja biomasy
 • Żółta kropka: Rzeczywista biomasa otrzymana na polu

 

System DSS ( Decision Support System) jest rozwiązaniem technicznym i organizacyjnym, które pozwala na pozyskanie danych, ich przetworzenie, modelowanie i analizę parametrów opisujących stan roślinności, oraz opracowanie produktów i usług informacyjnych. Wyniki analiz i modelowania udostępniane są użytkownikowi z wykorzystaniem aplikacji internetowej.

 

Użytkownik aplikacji ma dostęp do informacji opisującej jego gospodarstwo w zakresie pól objętych monitoringiem. W wyniku modelowania wzrostu roślin oraz stanu roślin generowane są dane, które uzupełniają informację dla pola:

 • Wskazówki dot. zabiegów nawodnienia,
 • Plon (prognoza )
 • Dane dla pola średni plon ( uprawy –historycznie),
 • Karta technologiczna

Skany hiperspektralne, przetworzone do postaci ortoobrazów, są użyte do opracowania szeregu wskaźników spektralnych oraz do klasyfikacji roślinności.

 

Dzięki dodatkowej kamerze RGB możliwe jest stworzenie numerycznego modelu pokrycia terenu:

 

Moduł rejestracji spektralnej montowany na wiatrakowcu precyzyjnie odwzorowuje stan powierzchni gleby/roślin oraz wskazuje obszary, w których istnieje potrzeba podjęcia szczególnych zabiegów agrotechnicznych.

Wieloczasowa analiza zmienności przestrzennej wskaźników hiperspektralnych pozwala na weryfikację technologii uprawy i określenie stanu roślin w zależności od rodzaju zabiegów agrotechnicznych oraz warunków wzrostu.

 

Zobacz również:

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKA

18.12.2016

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKA

26.06.2019

OPEN DAY – EXALIBURCITY

19.05.2016

CERTYFIKAT FRANCUSKI DLA TERCELA

14.01.2022

Nowa flota w szkole lotniczej AAT