Partnerzy

A&A Tech

A&A Tech tworzy niezawodne rozwiązania dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Doświadczenie i wiedza z wielu dziedzin pozwala im dostosować instrumenty oraz produkowane części pod indywidualne potrzeby klienta.

Autogyre Academy

Dealer wiatrakowców Aviation Artur Trendak we Francji.

Autogyre Academy prowadzi szkolenia lotnicze dla pilotów oraz instruktorów, jednocześnie jest naszym dealerem na rynku francuskim. Autogyre Academy zapewnia również pełen serwis i konserwację wiatrakowców AAT.

Instytut Agrofizyki

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego (IA PAN) jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk w grupie instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Prowadzone w Instytucie Agrofizyki interdyscyplinarne badania podstawowe mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa. Badania aplikacyjne skoncentrowane są na opracowywaniu i doskonaleniu metod i urządzeń do oceny i monitorowania gleby, rolniczych surowców roślinnych i emisji gazów, oraz technologii produkcji żywności i przetwarzania biomasy na cele energetyczne lub wytwarzania nowych biomateriałów i bioproduktów.

Instytut Geodezji i Kartografii

Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.

Istotną częścią działalności Instytutu jest też prowadzenie badań i prac aplikacyjnych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, jak również nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w rolnictwie, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej i statystyce publicznej.

WINGS GYROCOPTER

Wspólnie z Austriacką szkołą WINGS rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń lotniczych do uprawnień pilota wiatrakowca dla klientów z Czech, Niemiec i Austrii. Rezultatem szkolenia może być uzyskanie licencji wydanej przez urząd właściwy dla Polski, Czech Austrii lub Niemiec.

W okresie zimowym szkolenia przenoszą się do słonecznej Hiszpanii ze znacznie większą ilością dni lotnych.

Politechnika Lubelska

Od chwili powstania Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.

Instytut lotnictwa

Instytut lotnictwa swoją działalność badawczą rozpoczął w 1926 roku. Od tego czasu jest jedną z największych placówek naukowych z dziedziny lotnictwa na terenie naszego kraju. Jest to także nasz konsorcjant w projekcie “Nowoczesny wirnik autorotacyjny.”

OSP Baranów

OSP Baranów to jednostka z 90-letnią tradycją. Od 3 lat użytkuje wiatrakowiec do celów patrolowych. Strażacy-piloci pomagają policjantom podczas poszukiwań osób zaginionych przy akcjach takich jak coroczna akcja Znicz oraz w czasie wzmożonego ruchu na drogach podczas powrotów z wakacji i długich weekendów

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jednym z największych ośrodków badawczych w Polsce. Jako jeden z nielicznych prowadzi badania nad zastosowaniem oszczędnych statków powietrznych przy nowoczesnych sposobach biologicznej ochrony roślin. W listopadzie 2013 roku Aviation Artur Trendak & Son wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie zawarli porozumienie o współpracy w zakresie: prac badawczo-rozwojowych, wymiany informacji naukowo-technicznych, wymiany rezultatów badań, organizacji wspólnych seminariów, konferencji, sympozjów oraz udzielania wsparcia studentom Uniwersytetu.

Kompol

Firma KOMPOL zajmuje się produkcją wszelkich wyrobów z kompozytów szklanych, węglowych i kewlarowych, począwszy od wykonania modelu, formy, po produkt finalny. Zajmuje się także wszystkim, co jest związane z motolotniami, czyli projektowaniem, produkcją, obsługą, szczególnie motolotni Jazz ze skrzydłem STRATUS, jak również szkoleniem motolotniowym, lotami rekreacyjnymi, reklamowymi.

Samoloty.pl

samoloty.pl to polski portal lotniczy. Wszystko o lataniu.Informacje dla pilotów i dla pasjonatów lotnictwa.