PROJEKT BIOSTRATEG

AVIATION Artur Trendak podpisała nowy projekt Unijny! Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego!

Projekt będzie realizowany w konsorcjum z: – Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Instytut Geodezji i Kartografii – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy – Geosystems Polska Sp. Z o.o. – Lesaffre Polska

Zobacz również:

19.05.2016

NOWE BELKI OGONOWE

19.05.2016

SKANOWANIE OBIEKTÓW LINIOWYCH

30.05.2020

Wiatrakowce AAT – Hobby dla całej rodziny

13.10.2017

8. Noc w Instytucie Lotnictwa