PROJEKT BIOSTRATEG

AVIATION Artur Trendak podpisała nowy projekt Unijny! Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego!

Projekt będzie realizowany w konsorcjum z: – Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Instytut Geodezji i Kartografii – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy – Geosystems Polska Sp. Z o.o. – Lesaffre Polska

Zobacz również:

26.01.2018

Interesujesz się fotografią i chciałbyś powiększyć swoje portfolio?

24.08.2018

Mistrzostwo Świata dla Aviation Artur Trendak!

Biuletyn Serwisowy

19.07.2016

Biuletyn Serwisowy

18.12.2016

SKANOWANIE TERENU