Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK

Aktualności

Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK

Celem prowadzonych badań jest zaprojektowanie, a następnie zbudowanie hybrydowego napędu do statków powietrznych będącego uniwersalnym zespołem napędowym. W naszej pracy będziemy się

Więcej

INNOWACYJNY STATEK POWIETRZNY, Z KONWERSJĄ URZĄDZEŃ NOŚNYCH

Celem ogólnym projektu jest opracowanie dwóch nowych konstrukcji latających w jednym, zorganizowanym i skoncentrowanym procesie tworzenia eksperymentalnych podzespołów, ich badań, integracji w

Więcej

Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Ogólnym założeniem projektu jest intensyfikacja internacjonalizacji działalności AVIATION, poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki zagraniczne, rozszerzenie rynku zbytu poza rynek krajowy i

Więcej

WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych podzespołów dedykowanych do wiatrakowców i ich zabudowę na produktach Wnioskodawcy, z wykorzystaniem nowej technologii spajania

Więcej

GYROSCAN – Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Projekt  współfinansowany przez Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju  w  ramach  programu  „Środowisko  naturalne,  rolnictwo  i leśnictwo”

Więcej

NOWOCZESNY WIRNIK AUTOROTACYJNY

Konsorcjantem biznesowym beneficjenta jest Aviation Artur

Więcej