INNOWACYJNY STATEK POWIETRZNY, Z KONWERSJĄ URZĄDZEŃ NOŚNYCH

Celem ogólnym projektu jest opracowanie dwóch nowych konstrukcji latających w jednym, zorganizowanym i skoncentrowanym procesie tworzenia eksperymentalnych podzespołów, ich badań, integracji w konstrukcje latające i testowania na poziomie nowych wyrobów lotniczych. Działania są ambitne, ponieważ zakładają zaoferowanie sprzętu latającego, łączącego walory wiatrakowców i motolotni w jednym, konwertowanym wyrobie i tylko dzięki dużemu doświadczeniu firmy oraz dofinansowaniu zewnętrznemu możliwe jest ich przeprowadzenie w relatywnie krótkim czasie, zanim tą samą ideę zaczną realizować więksi i bogatsi konkurenci zagraniczni. Konstrukcja rozważana w projekcie, na ponad 1000 typów sprzętu lekkiego/ultralekkiego oferowanego w światowych katalogach, nie posiada odpowiednika. Stanowi zatem innowację na poziomie światowym. Na potrzeby projektu przyjęto dla niej nazwę „Wirolotnia”. Z uwagi na przyszłą komercjalizację, celowe jest zaoferowanie na rynku Wirolotni w dwóch wariantach A i B, różniących się poziomem rozwiązań, a tym samym i odbiorcą docelowym. W przypadku firmy AAT bazą będą wiatrakowce, w których produkcji, badaniach i eksploatacji firma należy do grupy liderów światowych.

Zobacz również:

19.05.2016

WIZYTA W MONGOLII

17.02.2017

Loty próbne Taifunem

08.12.2017

Wyprzedaż rocznika 2017 – upusty aż do 20 000zł

19.06.2019

TRWA REKRUTACJA PILOTÓW