Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK

Celem prowadzonych badań jest zaprojektowanie, a następnie zbudowanie hybrydowego napędu do statków powietrznych będącego uniwersalnym zespołem napędowym. W naszej pracy będziemy się opierać na przykładzie statku – wiropłatu. Ponieważ zawiera on jeden dodatkowy zespół napędowy, który może zostać pominięty przy zastosowaniu tego napędu do innych statków powietrznych (typu samoloty gdzie płat wytwarza siłę nośną). Daje mu to szersze zastosowanie. Zastosowane rozwiązania wpłyną na poprawę ekonomii latania – mniejsze zużycie paliwa oraz na zmniejszenie ilości emitowanych spalin i zmniejszenie poziomu hałasu.

Zobacz również:

19.05.2016

TAURUS TESTY DO CERTYFIKATU NIEMIECKIEGO

11.08.2016

XV Międzynarodowe Mistrzostwa w Mikrolotach

19.05.2016

NOWY WIATRAKOWIEC W MENTONE

06.08.2021

ZOSTAŃ PILOTEM – SZKOLENIE LOTNICZE AAT