WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT

Niniejszy projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych podzespołów dedykowanych do wiatrakowców i ich zabudowę na produktach Wnioskodawcy, z wykorzystaniem nowej technologii spajania wysokowytrzymałych durali lotniczych oraz nadanie im cech funkcjonalnych, do jakich dotychczas nie były w lotnictwie stosowane. Podstawą prac są pozytywne rezultaty zastosowania połączeń klejonych łopat wirnika i socketów ustalających ich skok ogólny dla wzmocnienia lokalnego w krytycznym przekroju mocowania łopat w głowicy. Prace te zostały przeprowadzone we wspólnym projekcie Wnioskodawcę oraz Instytutu Lotnictwa, który również obecnie będzie pełnił rolę podwykonawcy. Celem projektu jest przeniesienie zdobytych doświadczeń na inne podzespoły i poprawa wskaźników efektywności materiałowej w krytycznych elementach produkowanych konstrukcji lotniczych, co powinno przełożyć się jednocześnie na podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa, a także głównych walorów eksploatacyjnych preferowanych przez nabywców. W ramach prac przeprowadzone zostaną badania wytrzymałościowe połączeń klejonych durali z doborem rodzajów kleju, techniki klejenia i przygotowania powierzchni. Przewiduje się wykorzystanie nanorurek węglowych do wzmocnienia wybranych połączeń klejonych. W kolejnym etapie, w oparciu o zoptymalizowaną technologię, zostaną wykonane demonstracyjne warianty krytycznych podzespołów wiatrakowca (łącznik łopat, głowica wirnika, maszt nośny, goleń podwozia), a także dedykowane do ich prób stanowiska badawcze. Podzespoły zostaną poddane próbom funkcjonalnym oraz dowodowym jak dla wyrobów lotniczych. Następnie wyroby te, w swoich ostatecznych formach, zostaną poddane próbom w locie na wytworzonych specjalnie do tego celu platformach latających. W  efekcie produkty firmy AAT zdobędą przewagi techniczne nad produktami konkurencyjnymi, a ponadto otworzy się możliwość rozszerzenia oferty o sprzedaż nowych podzespołów, jako niezależnych wyrobów, co umocni pozycję rynkową Wnioskodawcy na świecie.

Zobacz również:

18.05.2016

OPRYSKI LASÓW

19.05.2016

SKANOWANIE OBIEKTÓW LINIOWYCH

21.05.2021

GYRO AAT SELECT – WIOSENNE PROMOCJE

18.05.2016

NOWY ŁĄCZNIK ŁOPAT WIRNIKA