Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Ogólnym założeniem projektu jest intensyfikacja internacjonalizacji działalności AVIATION, poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki zagraniczne, rozszerzenie rynku zbytu poza rynek krajowy i rynki międzynarodowe, do których eksport już się odbywa. Cel AAT to ekspansja eksportu na rynek kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zakres projektu obejmuje udział w targach branżowych: – Niemcy, Friedrichshafen, 5-8.04.2017, AERO Friedrichshafen 2017; – Zjednoczone Emiraty Arabskie, jesień 2017, Big Boys Toys – Niemcy, Friedrichshafen, początek kwietnia 2018, AERO Friedrichshafen 2018; i misjach gospodarczych: – USA, Lakeland, 4 – 9.04.2017, SUN ‘n FUN Int’l Fly-In Expo – USA, Oshkosh, 24- 30.07.2017, EAA AIRVENTURE OSHKOSH – Kanada, Toronto, wrzesień 2017, The Canadian International Air Show Udział w targach i misjach wymaga podjęcia następujących działań: opracowanie strategii biznesowej, zaprojektowania i przygotowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wynajęcia powierzchni wystawienniczej i sprzętu, zaprojektowania i zabudowy stoiska targowego, transport eksponatów, transport i zakwaterowanie uczestników targów i misji, działania informacyjno-promocyjne wynikające z umowy o dofinansowanie oraz uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów na wybrane rynki docelowe. Grupę docelową projektu stanowią odbiorcy międzynarodowi, w szczególności z rynków docelowych, tj.: kanadyjskiego i ZEA. Klientów można podzielić na 4 grupy nabywców: – osoby dojrzałe, bardzo dobrze sytuowane, szukające komfortu i wygody; – szkoły latania do nauki latania; – emerytowani piloci komunikacyjni, którzy kupują wiatrakowce dla rekreacji, możliwości kontynuowania pasji lotniczej; – służby ratownicze (klienci instytucjonalni) do potrzeb ratowniczych, medycznych, patrolowych lub poszukiwawczych.

Zobacz również:

19.05.2016

AERIAL METHOD OF PLANT PROTECTION

27.10.2023

TAIFUN 916 iS / 5 lat gwarancji

15.06.2018

Szkolenie lotnicze za DARMO! – Nowy Pakiet „BUY & FLY”

21.02.2019

OPEN DAY AAT