Regulamin newslettera

Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Wydawcą Newslettera jest Aviation Artur Trendak z siedzibą w Jaktorowie – Kolonii (“Wydawca”).
 2. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) (“Newsletter”).
 3. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.trendak.eu, (“Subskrybenta”), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 Regulaminu.
 4. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o wydarzeniach w branży lotniczej, informacje o Wydawcy etc.
 5. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:
  • wpisanie w odpowiednim formularzu “Newsletter” na oznaczonych stronach serwisu www.trendak.eu adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 6. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.
 7. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Aviation Artur Trendak i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 9. Administratorem danych osobowych jest Aviation Artur Trendak z siedzibą w Jaktorowie – Kolonii, ul.Nowowiejskiego 26a. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 10. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o Wydawcy,
  • wypełnione pole “temat”, określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi.
 11. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:
  • kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości
 12. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.
 13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści “Regulaminu Newslettera” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu https://www.trendak.eu.
 14. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sales@trendak.eu. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 15. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 16. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.