Rozstrzygnięcie – Zapytanie ofertowe 10 na wykonanie usługi transportu wiatrakowca na targi Big Boys Toys w Dubaju

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 10 opublikowane dnia 01.02.2018 r. postępowanie to pozostaje nierozstrzygnięte.

Dotyczy: postępowania w ramach którego opublikowano Zapytanie ofertowe 10 na wykonanie usługi transportu wiatrakowca na targi Big Boys Toys w Dubaju w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zobacz również:

28.01.2022

WALENTYNKOWY AAT SHOW W GLIWICACH

10.10.2019

10. Noc w Instytucie Lotnictwa

18.12.2016

LOTNISKO LEICESTER

20.05.2016

AIRFAIR