Rozstrzygnięcie – Zapytanie ofertowe 10 na wykonanie usługi transportu wiatrakowca na targi Big Boys Toys w Dubaju

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 10 opublikowane dnia 01.02.2018 r. postępowanie to pozostaje nierozstrzygnięte.

Dotyczy: postępowania w ramach którego opublikowano Zapytanie ofertowe 10 na wykonanie usługi transportu wiatrakowca na targi Big Boys Toys w Dubaju w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zobacz również:

19.05.2016

NOWA MONTOWNIA NASZYCH WIATRAKOWCÓW W CHINACH

19.05.2016

JAK DUŻY BAGAŻ DO WIATRAKOWCA?

18.05.2016

NALOT DO NIEMIECKIEGO CERTYFIKATU

27.02.2018

Nagrody dla najlepszych sportowców lotniczych rozdane! – Culumusy 2017