SKANOWANIA

Skanowanie i mapowanie

Za pomocą skanowania z wiatrakowca i uzyskanych danych jesteśmy w stanie przygotować i opracować poniższe informacje: ocena warunków glebowych oraz stanu upraw, ocena przyrostu naturalnego, ocena stanu degradacji, ocena rozmiaru strat, wyznaczanie upraw, działek, zrębów, opracowanie map pomocniczych, klasyfikacja zdrowych/chorych drzewostanów, lokalizacji drzewostanów zaatakowanych przez choroby, wyznaczenia granic pomiędzy poszczególnymi klasami drzewostanu, mierzyć, klasyfikować i wyznaczać dane obszary (ortofotomapy).

Badania wielospektralne i hiperspektralne prowadzone są za pomocą skanerów i kamer.

 

Teledetekcja

System teledetekcyjny wiatrakowca składa się z dwóch skanerów hiperspektralnych pozwalających na rejestrację widma elektromagnetycznego terenu w paśmieod 400 nm do 2500 nm. Przetworzenie takiego obrazu umożliwia pozyskanie informacji jakościowych o terenie. Dzięki zapisowi promieniowania elektromagnetycznego w kilkuset wąskich kanałach dane hiperspektralne charakteryzują zobrazowane obiekty wyjątkowo szczegółowo. Szczegółowe charakterystyki spektralne obiektów pozwalają ocenić między innymi np. kondycję roślin, wilgotność gleby i upraw czy ocenić bioróżnorodność zobrazowanego terenu.

 

Fotogrametria

Wykonywanie pomiarów ze zdjęć, szczególnie w celu odzyskania dokładnych pozycji punktów powierzchniowych. Ponadto można go wykorzystać do odzyskania ścieżek ruchu wyznaczonych punktów odniesienia znajdujących się na dowolnym ruchomym obiekcie, komponentach oraz w bezpośrednio sąsiadującym otoczeniu. Fotogrametria może wykorzystywać teledetekcję do wykrywania, pomiaru i rejestrowania złożonych pól ruchu 2D i 3D.