TERCEL DO SKANOWANIA TERENU

Wspólnie z firmą IGI z Niemiec przygotowaliśmy maszynę do użytku profesjonalnego. Może ona zostać użyta do laserowego skanowania terenu, fotografii, fotogrametrii i innych metod zbierania obrazu.

Zobacz również:

19.05.2016

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE LAS POLSKI 17/2014

24.03.2023

AAT GYRO SHOW KATOWICE

10.10.2019

10. Noc w Instytucie Lotnictwa

11.04.2020

ŻYCZENIA WIELKANOCNE