UMOWA O WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM AGROFIZYKI

W dniu 29/06/2015 r. podpisaliśmy umowę o współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie.

Współpraca obejmuje następujące obszary:

  • rozwój wspólnych prac eksperymentalnych i teoretycznych;
  • testowanie i eksperymentalna weryfikacja rezultatów oraz ich implementacja i wdrożenie do praktyki operacyjnej;
  • prace naukowo-badawcze;
  • budowanie współpracy w postaci wymiany informacji, konsultacji i wzajemnej promocji;
  • podejmowanie wspólnych działań w zakresie popularyzacji i upowszechnienia wyników pracy objętej niniejszą umową jako materiału naukowego wykorzystywanego m.in. w publikacjach naukowych, rozprawach doktorskich, habilitacyjnych itp.; przeprowadzanie konsultacji naukowych;

Zapraszamy na stronę Instytutu.

Zobacz również:

01.02.2019

TAURUS AAT | ZERO KOMPROMISU | POSTAW NA SWOIM

19.05.2016

WE DELIVER

29.08.2017

Canadian International Air Show 2017

24.08.2018

Mistrzostwo Świata dla Aviation Artur Trendak!