Wiatrakowiec AGRO

Jaktorów, Październik 2018

 

Wieloletnie badania oraz rozwój systemu oprysków pozwoliły nam na opracowanie nowej koncepcji AGRO w lotnictwie dla rolnictwa precyzyjnego. 

 

Wiatrakowce także świetnie sprawdzają się w rolnictwie, dzięki innowacyjnej metodzie monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca. Jego wykorzystanie pozwoli na zredukowanie kosztów nawożenia i zwiększenia obfitość plonów. Ostatnie testy systemu AGRO dla wiatrakowców zakończyły się pomyślnie.

 

W ramach rozwoju produktów AGRO w lotnictwie i w wyniku prac w projekcie GYROSCAN został opracowany zestaw pomiarowy do określania potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz chemicznego zwalczania szkodników. Wiatrakowce dzięki swojej budowie i specyfikacji mogą być przystosowane i wykorzystane także do oprysków i zwalczania szkodników przy zastosowaniu ekologicznych preparatów biologicznych (bez ingerencji chemicznych substancji). Atutami wiatrakowców w rolnictwie jest brak zniszczeń spowodowanych przez maszyny kołowe i bardzo duża wydajność.

 

Na podstawie kilkuletniej współpracy z naszymi klientami i jednostkami Państwowymi mogliśmy przeprowadzić szczegółowe badania, które jednoznacznie stwierdzają, że nowy system AGRO AAT jest znacząco ważnym produktem w dalszym rozwoju lotnictwa dla rolnictwa precyzyjnego.

 

Liczne rekomendacje przyczyniły się do znacznego wzrostu zainteresowania. Pierwsze zamówienia na zestaw oprysków otrzymaliśmy z Chile od razu po opublikowaniu oficjalnych wyników badań. Aktualnie nasza delegacja przebywa w Ameryce i prowadzi montaż pierwszych systemów AGRO.

 

Jest to dopiero początek sprzedaży i dystrybucji systemu AGRO, natomiast cieszy nasz fakt bardzo dużego zainteresowania i możliwości dalszego rozwoju lotnictwa AAT w kierunku rolnictwa.

 

Dział Prasowy

Aviation Artur Trendak

Zobacz również:

08.12.2022

Pakiet serwisowy AAT za 0 PLN

19.05.2016

LUXURY GYRO

21.02.2020

GYROSCAN – Wiatrakowiec dla rolnictwa

13.10.2017

8. Noc w Instytucie Lotnictwa