WYBÓR WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIACH OFERTOWYCH DO PROJEKTU Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów A

 

Aviation Artur Trendak informuje, że spośród wybranych ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie podzespołów do wiatrakowca według opisu z Zamówienia ofertowego 1 wybrano ofertę firmy: Kompol s.c.

 

Aviation Artur Trendak informuje, że spośród wybranych ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie silnika wraz z osprzętem do wiatrakowca według opisu z Zamówienia ofertowego 2 wybrano ofertę firmy: Air Agro Sp. Z o.o.

 

 

Zobacz również:

07.06.2018

Podwójne zwycięstwo AAT w DDEC 2018

12.10.2018

Lotniczy Weekend AAT

06.10.2017

Nadszedł czas, abyś zamówił odpowiedni Wiatrakowiec dla siebie!

03.08.2018

Nowy pilot w kadrze AAT!