WYBÓR WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIACH OFERTOWYCH DO PROJEKTU Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów A

 

Aviation Artur Trendak informuje, że spośród wybranych ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie podzespołów do wiatrakowca według opisu z Zamówienia ofertowego 1 wybrano ofertę firmy: Kompol s.c.

 

Aviation Artur Trendak informuje, że spośród wybranych ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie silnika wraz z osprzętem do wiatrakowca według opisu z Zamówienia ofertowego 2 wybrano ofertę firmy: Air Agro Sp. Z o.o.

 

 

Zobacz również:

19.05.2016

NOWY WIATRAKOWIEC W MENTONE

23.06.2022

DUB IT Tuning // MOTO Festiwal w Kielcach

16.08.2016

TERCEL w wersji SOKÓŁ

19.05.2016

NOWOCZESNY WIRNIK AUTOROTACYJNY