WYBÓR WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIACH OFERTOWYCH DO PROJEKTU Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów A

 

Aviation Artur Trendak informuje, że spośród wybranych ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie podzespołów do wiatrakowca według opisu z Zamówienia ofertowego 1 wybrano ofertę firmy: Kompol s.c.

 

Aviation Artur Trendak informuje, że spośród wybranych ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na dostawę/wykonanie silnika wraz z osprzętem do wiatrakowca według opisu z Zamówienia ofertowego 2 wybrano ofertę firmy: Air Agro Sp. Z o.o.

 

 

Zobacz również:

29.10.2018

Wiatrakowce używane z gwarancją!

06.07.2018

Spektakularne zwycięstwo załóg AAT

29.04.2021

MARZYSZ O LATANIU? – ZOSTAŃ PILOTEM!

19.05.2016

X-6