Wybór wykonawców w postępowaniach ofertowych do projektu Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na dostawę osprzętu elektrycznego, elektronicznego i pomiarowego niezbędnego do dosprzętowienia nowo wytworzonych stanowisk badawczych w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym.

Wybrany wykonawca to: ZIKOM SP. z o.o.

 

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na dostawę wyposażenia pomocniczego procesów technologicznych w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym 2.

Wybrany wykonawca to: AirService-Install Artur Lis

 

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na uzupełnienie wyposażenia warsztatowego niezbędnego do realizacji prac nietypowych związanych z budową stanowisk badawczych w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym 3.

Wybrany wykonawca to: Atlas Copco Sp. Z o.o.

Zobacz również:

26.07.2017

GyroJENA FlyIn 2017

19.05.2016

TESTY HAŁASU

18.12.2016

PIERWSZA WYSYŁKA W NOWYM ROKU

20.05.2016

AVIATION ARTUR TRENDAK W USA