Wybór wykonawców w postępowaniach ofertowych do projektu Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na dostawę osprzętu elektrycznego, elektronicznego i pomiarowego niezbędnego do dosprzętowienia nowo wytworzonych stanowisk badawczych w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym.

Wybrany wykonawca to: ZIKOM SP. z o.o.

 

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na dostawę wyposażenia pomocniczego procesów technologicznych w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym 2.

Wybrany wykonawca to: AirService-Install Artur Lis

 

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na uzupełnienie wyposażenia warsztatowego niezbędnego do realizacji prac nietypowych związanych z budową stanowisk badawczych w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym 3.

Wybrany wykonawca to: Atlas Copco Sp. Z o.o.

Zobacz również:

05.12.2016

Fotowoltaika

09.03.2018

Aviation Artur Trendak nowym członkiem „Safety Management System”

18.05.2016

(i)

16.08.2018

Moc wrażeń, dreszczyk emocji i dużo lotniczej zabawy.