Wybór Wykonawcy – ZAPYTANIE OFERTOWE 12 – na organizację wyjazdu na targi Big Boys Toys w Dubaju pracowników firmy Aviation Artur Trendak

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wyborze Wykonawcy organizacji wyjazdu na targi Big Boys Toys w Dubaju pracowników firmy Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wybrana firma to: Victoria Travel & Events Sp. z o.o sp. k.

Zobacz również:

19.05.2016

AVIATION AT & PHENIX GYROCOPTERS

12.10.2018

Lotniczy Weekend AAT

19.05.2016

TESTY ŁOPAT

24.09.2021

Gdynia AAT Gyro Show