Wybór Wykonawcy – ZAPYTANIE OFERTOWE 2 NA WYKONANIE I DOSTARCZENIE GENERATORA DLA AVIATION ARTUR TRENDAK

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na wykonanie i dostarczenie generatora w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK.”, Nr RPMA.01.02.00-14-9542/17-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Wybrany wykonawca to firma:

VFPA in der Frankischen Toskana

Zobacz również:

18.12.2016

DNI KUKURYDZY 2013

05.08.2016

Błękitne Skrzydła dla AVIATION ARTUR TRENDAK !

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKA

18.12.2016

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKA

19.05.2017

Moto Show 2017