WYBÓR WYKONAWCY – ZAPYTANIE OFERTOWE 4 NA TRANSPORT WIATRAKOWCA NA TARGI BIG BOYS TOYS W DUBAJU

Dotyczy: postępowania ofertowego mającego na celu wybór Wykonawcy oferującego wykonanie usługi transportu wiatrakowca na targi Big Boys Toys w Dubaju w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy o wyborze Wykonawcy oferującego wykonanie usługi transportu wiatrakowca na targi Big Boys Toys w Dubaju w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Wybrana firma to: AirAgro Sp. z o.o.

Zobacz również:

19.05.2016

CHINA AIRSHOW 2014

17.09.2021

Prezentacja AAT // Echo Kielce

20.12.2019

WESOŁYCH ŚWIĄT

05.10.2018

Piloci AAT w Telewizyjnym Show