Wybór Wykonawcy – Zapytanie ofertowe 7 na dostawę materiałów do budowy głowicy napędowej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wyborze wykonawców w postępowaniu na dostawę materiałów do budowy głowicy napędowej „Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK.”, Nr RPMA.01.02.00-14-9542/17-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Firma wybrana do realizacji Części 1 zamówienia to: Grego-Met Grzegorz Rydzewski

Firma wybrana do realizacji Części 2 zamówienia to: Air Agro Sp. z o.o.

Firma wybrana do realizacji Części 3 zamówienia to: KOMPOL S.C.

Zobacz również:

15.02.2019

Walentynkowa prezentacja Wiatrakowca AAT

11.05.2020

Testy zmęczeniowe – Gwarancją Bezpieczeństwa!!

13.11.2020

SZKOLENIE LOTNICZE AAT

24.09.2020

Moto Session 2020 // Zaproszenie na targi // 26-27.09.2020