ZAPYTANIE OFERTOWE 1 – na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W:.

Poniżej publikujemy pełną treść zapytania ofertowego oraz Załączników:

Zapytanie ofertowe 1

Załącznik 1

Załącznik 2

Zobacz również:

11.01.2017

Już wkrótce…

09.04.2021

GYROSCAN – rewolucja globalnego rolnictwa

31.08.2018

ZOSTAŃ PILOTEM WIATRAKOWCA!

18.12.2016

AVIATION ARTUR TRENDAK & SON GMBH