ZAPYTANIE OFERTOWE 1 – na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W:.

Poniżej publikujemy pełną treść zapytania ofertowego oraz Załączników:

Zapytanie ofertowe 1

Załącznik 1

Załącznik 2

Zobacz również:

10.06.2020

STOP COVID // START FLYING

19.05.2016

TESTY WIRNIKÓW W RUMUNII

31.07.2022

FAI WMC 2022 // Złoty Medal Polaków

26.01.2018

Interesujesz się fotografią i chciałbyś powiększyć swoje portfolio?