Zapytanie ofertowe 10 na dostawę silnika elektrycznego dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostarczenie silnika elektrycznego w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK.”, Nr RPMA.01.02.00-14-9542/17-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 10

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Zobacz również:

15.06.2018

Szkolenie lotnicze za DARMO! – Nowy Pakiet „BUY & FLY”

24.06.2016

Nowy projekt współfinansowany przez UE

03.11.2017

World Travel Show 2017 – lotniczym akcentem AAT

18.05.2018

Loty po zmroku już możliwe! – Nowy TERCEL VFR NOC