ZAPYTANIE OFERTOWE 10 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Uprzejmie informujemy o przeprowadzonym wyborze Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym dostawy klejów i materiałów konstrukcyjnych kompozytowych w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op:. Na podstawie zapytania ofertowego 10.

Wybrany wykonawca to firma Kompol S.C.

Zobacz również:

20.05.2016

TERCEL WE FRANCJI

13.04.2018

Kolejny sukces – załoga AAT liderem w kwalifikacji DDEC 2018

18.05.2016

1000H NALOTU SP-XENA

19.05.2016

AVIATION ARTUR TRENDAK FLORIDA DEALER