ZAPYTANIE OFERTOWE 10 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Uprzejmie informujemy o przeprowadzonym wyborze Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym dostawy klejów i materiałów konstrukcyjnych kompozytowych w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op:. Na podstawie zapytania ofertowego 10.

Wybrany wykonawca to firma Kompol S.C.

Zobacz również:

31.07.2022

FAI WMC 2022 // Złoty Medal Polaków

13.07.2016

Gran Turismo

16.05.2018

BIOSTRATEG – Wiatrakowiec Przyszłości

19.10.2018

AMFIBIUS – nowoczesny środek transportu