ZAPYTANIE OFERTOWE 10 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę klejów i materiałów konstrukcyjnych kompozytowych w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op:.

Poniżej publikujemy treść zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 10

Załącznik 1

Załącznik 2

Zobacz również:

15.10.2021

TERCEL AAT z certyfikatem bezpieczeństwa DULV!!

19.05.2016

CERTYFIKACJA NOWEGO WIATRAKOWCA

10.07.2018

Aviation Summer Sale!

18.12.2016

SKANOWANIE TERENU