ZAPYTANIE OFERTOWE 11 – na wykonanie usługi transportu wiatrakowca na targi Big Boys Toys w Dubaju

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie usługi transportu wiatrakowca na targi Big Boys Toys w Dubaju w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Aktualiacja: treść została poprawiona:

W rubryce: Miejsce i sposób składania ofert błędnie wskazano adres e-mail: office@trendak
Prawidłowy adres e-mail to office@trendak.eu
Poprawione Zapytanie ofertowe 11 jest załącznikiem do tego postępowania.

Poniżej publikujemy do pobrania pełną treść Zapytania Ofertowego 11 wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 11 poprawione

Załącznik 1

Załącznik 2

Zobacz również:

18.12.2016

DELEGACJA Z MONGOLII

12.12.2016

KAZAKHSTAN DEALER

20.11.2019

Requiescat in pace

17.03.2017

SUN & FUN 2017