Zapytanie ofertowe 12 – dostawa stacji roboczych do prowadzenia badań i obliczeń metodą MES

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę stacji roboczych do prowadzenia badań i obliczeń metodą MES w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:.

Poniżej do pobrania pełna treść Zapytania ofertowego 12 oraz Załączników:

Zapytanie ofertowe 12

Załącznik 1 do zapytania 12

Załącznik 2 do zapytania 12

Zobacz również:

06.10.2023

12. Noc w Instytucie Lotnictwa

19.05.2016

WIZYTA DELEGACJI Z KONGO

21.07.2023

HANGAR PARTY // VOL.12 – Lotniczy Cross Country

19.05.2016

WIZYTA W PHUKET W TAJLANDII