ZAPYTANIE OFERTOWE 13 – na organizację wyjazdu na targi Sun & Fun International Fly-In & Expo organizowane w Lakeland, FL w USA pracowników firmy Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na organizację wyjazdu na targi Sun & Fun International Fly-In & Expo organizowane w Lakeland, FL w USA pracowników firmy Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Zintensyfikowanie procesu internacjonalizacji działalności firmy AVIATION Artur Trendak poprzez ekspansję eksportu na nowe rynki: kanadyjski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” , Nr RPMA.03.02.02-14-6395/16-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

AKTUALIZACJA:

Dnia 14.02.2018 r. Zapytanie uległo zmianie. Wykaz zmian:
1. W opisie przedmiotu zamówienia w rubryce PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zmieniono miejsce wylotu w podpunkcie 1.4. ze wskazanego błędnie na: Miami FL.
2. W opisie przedmiotu zamówienia w rubryce DODATKOWE PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA Zamawiający wskazał dodatkowy zapis dotyczący wynajmu samochodu: • Wynajem samochodu musi obejmować opłaty autostradowe na czas wynajmu.
Zmianie uległa treść zamieszczonej jako załącznik pełnej treści Zapytania ofertowego.

Poniżej publikujemy do pobrania pełną treść Zapytania ofertowego 13 wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe 13

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Zobacz również:

22.01.2019

PODSUMOWANIE ROKU 2018 AAT

05.10.2018

Piloci AAT w Telewizyjnym Show

19.05.2016

WIATRAKOWIEC W BIOLOGICZNEJ OCHRONIE KUKURYDZY

17.02.2017

Loty próbne Taifunem