Zapytanie ofertowe 19 na dostawę osprzętu awionicznego dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę osprzętu awionicznego dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:.

Poniżej publikujemy pełną treść zapytania ofertowego wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 19

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Zobacz również:

19.05.2016

SKANOWANIE OBIEKTÓW LINIOWYCH

13.08.2021

ULTRA LIGHT RZESZÓW

05.10.2018

Piloci AAT w Telewizyjnym Show

18.12.2016

PIERWSZY WIATRAKOWIEC ZMONTOWANY W KAZACHSTANIE