ZAPYTANIE OFERTOWE 2 – na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji bez ograniczenia czasowego na specjalistyczne oprogramowanie inżynieryjne do prowadzenia prac projektowych 3D dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji bez ograniczenia czasowego na specjalistyczne oprogramowanie inżynieryjne do prowadzenia prac projektowych 3D dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op:.

 

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 2

Załącznik 1

Załącznik 2

Zobacz również:

29.09.2022

ITPS Canada – testy wiatrakowca TERCEL

19.05.2016

GRAN TURISMO EXPO

18.12.2016

ZAPROSZENIE – NOC INSTYTUTU LOTNICTWA

19.05.2016

AERIAL METHOD OF PLANT PROTECTION