Zapytanie ofertowe 20 na dostawę skrzydła do motolotni dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę skrzydła do motolotni dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:.

 

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 20

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zobacz również:

18.12.2016

PIERWSZY ZEN1 W MÜRITZ

18.12.2016

PIERWSZY WIATRAKOWIEC ZMONTOWANY W KAZACHSTANIE

18.12.2016

ZAPROSZENIE – NOC INSTYTUTU LOTNICTWA

01.12.2016

Konferencja