Zapytanie ofertowe 21 na dostawę silnika lotniczego dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę silnika lotniczego dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:.

 

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 21

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Zobacz również:

19.05.2016

AERIAL METHOD OF PLANT PROTECTION

11.10.2016

Piknik Lotniczy

19.05.2016

LOTERIA W BUKARESZCIE

05.09.2016

Targi w Chinach