Zapytanie ofertowe 21 na dostawę silnika lotniczego dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę silnika lotniczego dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:.

 

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 21

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Zobacz również:

18.05.2016

(i)

Biuletyn Serwisowy

19.07.2016

Biuletyn Serwisowy

24.07.2020

300. egzemplarz TERCELa opuścił fabrykę AAT!!

19.05.2016

TESTY TROOPERA I TWISTAIRA