Zapytanie ofertowe 24 na dostawę struktur nośnych demonstratorów dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę struktur nośnych do Wirolotni dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:.

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami:

Zapytanie ofertowe 24

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załączniki 5 – 11

Zobacz również:

15.01.2021

Oferta wyposażenia 2021

18.12.2016

DELEGACJA Z MONGOLII

19.05.2016

CERTYFIKAT FRANCUSKI DLA TERCELA

03.11.2017

World Travel Show 2017 – lotniczym akcentem AAT