Zapytanie ofertowe 3 na dostawę silnika lotniczego dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę silnika lotniczego dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op:.

 

Poniżej publikujemy do pobrania pełną treść Zapytania ofertowego wraz z Załącznikami.

Zapytanie ofertowe 3

Załącznik 1

Załącznik 2

Zobacz również:

19.05.2016

CERTYFIKAT FRANCUSKI DLA TERCELA

20.07.2022

Air Show AAT USTKA

19.05.2016

NOWY SYSTEM DO OPRYSKIWANIA

18.06.2016

AKCJA AUSTRALIA