ZAPYTANIE OFERTOWE 4 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym.

Wybrany wykonawca to: Sławomir Sajkiewicz

Zobacz również:

13.01.2023

NOWY ODDZIAŁ AAT GDAŃSK

24.03.2017

Wiatrakowcowy Assistance

17.02.2017

Loty próbne Taifunem

18.12.2016

THE FLYING SHOW W BIRNINGHAM