Zapytanie ofertowe 4 do porojektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT”

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W:. Poniżej treść zapytania ofertowego oraz załączników:

zapytanie-ofertowe-4

zalacznik-1-do-zapytania-ofertowego-4

zalacznik-2-do-zapytania-ofertowego-4

Zobacz również:

20.05.2016

DLACZEGO AVIATION ARTUR TRENDAK

19.05.2016

LATAJ ZIMĄ W HISZPANII

11.12.2020

Lotniczy Mikołaj AAT

12.10.2018

Lotniczy Weekend AAT