Zapytanie ofertowe 4 – zmiana

W związku z propozycją jednego z oferentów dot. wykreślenia zapisów dot. kar umownych i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XIII UZUPEŁNIENIE OFERTY, ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM pkt. 3 zmienia treść Zapytania ofertowego poprzez WYKREŚLENIE przywołanych zapisów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie oraz zamieszcza na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

Konsekwencją ww zmiany w Zapytaniu ofertowym jest przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert do dnia 2.12.2016.

Poniżej ujednolicone dokumenty po modyfikacji:

zapytanie-ofertowe-4-ujednolicone-po-modyfikacji

zalacznik-nr-6-projekt-umowy-wersja-jednolita-bez-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy-po-modyfikacji-29-11

 

 

Zobacz również:

06.12.2019

Mikołajkowe Vouchery od AAT!

22.01.2019

PODSUMOWANIE ROKU 2018 AAT

04.03.2022

Rekordowa ilość wiatrakowców Aviation Artur Trendak

13.01.2023

NOWY ODDZIAŁ AAT GDAŃSK