Zapytanie ofertowe 4 – zmiana

W związku z propozycją jednego z oferentów dot. wykreślenia zapisów dot. kar umownych i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XIII UZUPEŁNIENIE OFERTY, ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM pkt. 3 zmienia treść Zapytania ofertowego poprzez WYKREŚLENIE przywołanych zapisów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie oraz zamieszcza na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

Konsekwencją ww zmiany w Zapytaniu ofertowym jest przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert do dnia 2.12.2016.

Poniżej ujednolicone dokumenty po modyfikacji:

zapytanie-ofertowe-4-ujednolicone-po-modyfikacji

zalacznik-nr-6-projekt-umowy-wersja-jednolita-bez-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy-po-modyfikacji-29-11

 

 

Zobacz również:

19.05.2016

TAURUS TESTY DO CERTYFIKATU NIEMIECKIEGO

30.09.2022

WYPRZEDAŻ WIATRAKOWCÓW AAT 2022/2023

18.12.2016

TROOPER

14.04.2017

Wesołych Świąt Wielkanocnych!