Zapytanie ofertowe 4 – zmiana

W związku z propozycją jednego z oferentów dot. wykreślenia zapisów dot. kar umownych i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XIII UZUPEŁNIENIE OFERTY, ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM pkt. 3 zmienia treść Zapytania ofertowego poprzez WYKREŚLENIE przywołanych zapisów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie oraz zamieszcza na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

Konsekwencją ww zmiany w Zapytaniu ofertowym jest przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert do dnia 2.12.2016.

Poniżej ujednolicone dokumenty po modyfikacji:

zapytanie-ofertowe-4-ujednolicone-po-modyfikacji

zalacznik-nr-6-projekt-umowy-wersja-jednolita-bez-zabezpieczenia-nalezytego-wykonania-umowy-po-modyfikacji-29-11

 

 

Zobacz również:

07.07.2017

Zebranie Rady Programowej GyroScan

29.08.2017

Canadian International Air Show 2017

28.04.2017

Pasja połączona z profesjonalizmem

19.05.2016

ĆWICZENIA STRAŻACKIE