ZAPYTANIE OFERTOWE 5 – GYROSCAN – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

dot. Dostawy komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów rolniczych z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca organizowanego w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowany ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

 

W związku z pytaniami jednego z oferentów, Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem XIII UZUPEŁNIENIE OFERTY, ZASADY UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM pkt. 3 zmienia treść Zapytania ofertowego w zakresie wskazanym w odpowiedziach na pytania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie oraz zamieszcza na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

Konsekwencją ww. zmiany w Zapytaniu ofertowym jest przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert do dnia 13.01.2017.

Poniżej ujednolicone dokumenty po modyfikacji:

odpowiedzi-zamawiajacego

zapytanie-ofertowe-po-modyfikacji-09-01

zalaczniki-aviation-wersja-jednolita-09-01

Zobacz również:

13.07.2018

Rynkowa nowość w Chile!

29.09.2022

ITPS Canada – testy wiatrakowca TERCEL

28.10.2016

Nie znamy się na produkcji filmowej, ale znamy się na produkcji wiatrakowców.

18.12.2016

KABINA DO FOTOGRAMETRII