Zapytanie ofertowe 5 – Gyroscan – Odpowiedź na pytania Wykonawcy

dot. Dostawy komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów rolniczych z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca organizowanego w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowany ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

 

Treść pytań od Wykonawcy:

Dziękuję za możliwość przedstawienia naszej oferty.

W odpowiedzi na Państwa potrzeby możemy zaoferować dwa rozwiązania.

Pierwsze rozwiązanie to kombinacja kamery spektralnej  VNIR  na zakres 400-1000nm, nazwaną AisaEAGLE oraz kamerę spektralną SWIR na zakres 1000nm do 2500 nm nazwaną  AisaHAWK. Obie kamery stosowane są do obrazowania hiperspektralnego od wielu lat, a całym świecie. 

Kamera AisaHAWK jest dobrze znana, zwłaszcza przez unikalną optykę stabilizowaną na zmiany temperatury, która gwarantuje, że sygnał nie ulega przesunięciu również wtedy, gdy samolot leci na długich liniach lotniczych, gdzie można się spodziewać różnych temperatur otoczenia.

Obie kamery mogą być dostarczone tylko  z jedną jednostką Survey 2+ GNSS / IMU. Nie potrzeba dwóch jednostek!

Drugie rozwiązanie, które zdecydowanie polecamy to kamera AisaFENIX.

AisaFENIX jest rozwiązaniem, które obecnie przoduje na pod wieloma względami.

Przede wszystkim kamera rejestruje cały zakres 380 – 2500 nm!

Jest to jedna  kamera rejestrująca cały zakres więc użyta jest tylko jedna soczewka.

Takie rozwiązanie zdecydowanie upraszcza interpretacje danych ponieważ nie ma konieczności przeliczania danych z dwóch różnych  kamer z różną wielkością pikseli i oddzielną optyką.

AisaFENIX rejestruje oba zakresy jednocześnie, co oznacza, że dopasowanie rozmiaru pikseli i pola widzenia odbywa się w kamerze.

Dzięki temu zmniejsza się ilość obliczeń, skraca czas analizy  oraz wyklucza ryzyko błędu obliczeń.

Waga AisaFENIX (15 kg)  jest stosunkowo niska,

zastosowanie jednej kamery, jednej jednostki kontrolującej i GPS znacząco redukuje wagę systemu.

Tylko w ostatnim czasie w Niemczech sprzedaliśmy 2 kamery AisaFENIX do zastosowań geologicznych.

Orientacyjna cena kamery AisaFENIX z jednostką GNSS/IMU to 289 000 Euro netto.

Parametry kamer szczegółowo opisują specyfikacje dostępne na stronie:

http://www.specim.fi/hyperspectral-remote-sensing

Chcę jeszcze dodać, że wszystkie nasze kamery mogą być również stosowane do zastosowań na ziemnych i laboratoryjnych, wyposażone w odpowiednie ramie translacyjne mogą być z powodzeniem stosowane w innych aplikacjach!

 

Oba rozwiązania spełnią Państwa wymagania

ale różnią się  w niektórych funkcjach i wartościach liczbowych określonych w przetargu jako wymagane co uniemożliwia nam odpowiedź na ogłoszenie.

Dlatego prosimy o wydłużenie terminu składania ofert i możliwość przedstawienia Państwu oferowanych przez nas kamer w styczniu 2017r.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający po zapoznaniu się z rozwiązaniami wskazanymi przez potencjalnego Wykonawcę informuje, że parametry techniczne przez niego proponowane nie spełniają wymagań zawartych
w Zapytaniu Ofertowym nr 5, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte
w Zapytaniu ofertowym
. Jednocześnie Zamawiający odsyła do wersji jednolitej Zapytania ofertowego, z terminem składania ofert do dnia 10 stycznia 2017 roku“. – w załączniku nr 1

 

Poniżej treść pytań oraz ujednolicone Zapytania ofertowe wraz z załącznikami:

odpowiedz-na-pytania-wykonawcy

zapytanie-ofertowe-po-modyfikacji-28-12

zalaczniki-aviation-wersja-jednolita-bez-zmian

Zobacz również:

12.12.2019

WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2019 – Nowe wiatrakowce z rabatami od AAT

18.05.2016

1000H NALOTU SP-XENA

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKA

18.12.2016

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ LUBELSKA

18.12.2016

DOSTAWA DO KAZACHSTANU