ZAPYTANIE OFERTOWE 5 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy zmontowanej komory przygotowawczej (zwanej też miejscem przygotowawczym) – osprzętu niezbędnego do umożliwienia wykonywania próbek wyrobów klejonych oraz napełniania klejów nanorurkami w AVIATION ARTUR TRENDAK w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op. nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.

Zobacz również:

16.08.2016

TERCEL w wersji SOKÓŁ

19.05.2016

ARTYKUŁ W SKRZYDLATEJ

19.06.2020

EXCALIBUR CITY 2020

29.10.2021

HANGAR PARTY // VOL.7