Zapytanie ofertowe 5 – wybór Wykonawcy

dot. Dostawy komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów rolniczych z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca organizowanego w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowany ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

 

 

Zamawiający, Aviation Artur Trendak informuje, że wybrano ofertę na dostawę komponentów lotniczego systemu obrazującego powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych, na potrzeby teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów rolniczych z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca złożoną przez:

 

SphereOptics GmbH

Gewerbestraße 13

D-82211 Herrsching a.Ammersee

 

Oferta jest zgodna z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, a wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Poniżej treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zobacz również:

28.01.2022

WALENTYNKOWY AAT SHOW W GLIWICACH

14.02.2019

Nagrody dla najlepszych pilotów – Cumulusy 2018

19.05.2016

PROGRAM DEFACTO W TTV

01.12.2016

Konferencja