Zapytanie ofertowe 6 na dostawę silnika elektrycznego dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostarczenie silnika elektrycznego w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK.”, Nr RPMA.01.02.00-14-9542/17-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami:

Zapytanie ofertowe 6

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zobacz również:

19.05.2016

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM AGROFIZYKI

26.06.2019

OPEN DAY – EXALIBURCITY

18.09.2020

HANGAR PARTY // VOL.3

28.12.2016

10 lecie Aviation Artur Trendak