Zapytanie ofertowe 6 na dostawę silnika elektrycznego dla Aviation Artur Trendak

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostarczenie silnika elektrycznego w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcją hybrydowego napędu wirnika w firmie AVIATION ARTUR TRENDAK.”, Nr RPMA.01.02.00-14-9542/17-00 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi załącznikami:

Zapytanie ofertowe 6

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zobacz również:

12.02.2021

Nieograniczone możliwości wiatrakowców AAT

09.09.2021

AVIATION EXPO // Targi Kielce 2021

18.12.2016

OPEN AIR DAY – MALBORK

18.12.2016

ZAPROSZENIE – NOC INSTYTUTU LOTNICTWA