ZAPYTANIE OFERTOWE 6 – WYKONANIE ADAPTACJI WIATRAKOWCA DO INSTALACJI ELEMENTÓW SYSTEMÓW POMIAROWYCH – WYBÓR WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

 

Aviation Artur Trendak informuje o dokonanym wyborze Wykonawcy w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na wykonanie adaptacji wiatrakowca do instalacji elementów systemów pomiarowych.

Dotyczy: Projektu „Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego” nr 298782 współfinansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRETEG, Zadanie nr 1, Kategoria kosztów Op.

 

Wybrany Wykonawca to firma: AIR AGRO Sp. z o.o.

Zobacz również:

20.05.2016

COROCZNE PRZEGLĄDY WIATRAKOWCÓW W CHINACH

18.05.2016

OPRYSKI LASÓW

16.02.2023

AAT GYRO SHOW PŁOCK

13.01.2023

NOWY ODDZIAŁ AAT GDAŃSK