Zapytanie ofertowe 7 – Wybór wykonawcy

Szanowni Państwo,

 

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym 7.

 

Wybrany wykonawca to Pan Sławomir Sajkiewicz.

Zobacz również:

Używane na sprzedaż!

22.11.2016

Używane na sprzedaż!

24.09.2020

Moto Session 2020 // Zaproszenie na targi // 26-27.09.2020

19.05.2016

NOWY DYSTRYBUTOR NA LITWIE

15.04.2022

ŻYCZENIA WIELKANOCNE