Zapytanie ofertowe 7 – Wybór wykonawcy

Szanowni Państwo,

 

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym 7.

 

Wybrany wykonawca to Pan Sławomir Sajkiewicz.

Zobacz również:

25.08.2017

Siła prestiżu, luksusu i komfortu

18.12.2016

KABINA DO FOTOGRAMETRII

13.07.2016

Gran Turismo

19.05.2016

TESTY WIRNIKÓW W RUMUNII