Zapytanie ofertowe 7 – Wybór wykonawcy

Szanowni Państwo,

 

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym 7.

 

Wybrany wykonawca to Pan Sławomir Sajkiewicz.

Zobacz również:

20.05.2016

POZWOLENIE NA LOTY DLA TAIFUNA

18.12.2016

SKANOWANIE TERENU

09.03.2018

Aviation Artur Trendak nowym członkiem „Safety Management System”

19.05.2016

NOWOCZESNY WIRNIK AUTOROTACYJNY