Zapytanie ofertowe 7 – Wybór wykonawcy

Szanowni Państwo,

 

AVIATION ARTUR TRENDAK uprzejmie informuje iż dokonaliśmy wyboru oferty handlowej na usługi badawcze w zakresie pełnienia funkcji pracownika badawczego w przedsiębiorstwie AVIATION ARTUR TRENDAK w  ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr  POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów W, według specyfikacji zamieszczonej w Zapytaniu Ofertowym 7.

 

Wybrany wykonawca to Pan Sławomir Sajkiewicz.

Zobacz również:

07.06.2018

Podwójne zwycięstwo AAT w DDEC 2018

27.02.2018

Nagrody dla najlepszych sportowców lotniczych rozdane! – Culumusy 2017

18.12.2016

ZAPROSZENIE – NOC INSTYTUTU LOTNICTWA

08.04.2022

Nowy punkt dealerski AAT w Niemczech