ZAPYTANIE OFERTOWE 8 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Dotyczy: Projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op:.

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający unieważnia postępowanie ofertowe, w którym opublikowano Zapytanie ofertowe nr 8 na dostawę klejów i materiałów konstrukcyjnych kompozytowych w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op.

Unieważnienie postępowania spowodowane jest niedoprecyzowaniem części przedmiotu zamówienia: „Tkanina węglowa 160 g/m2”. Niedoprecyzowanie to mogło spowodować dostarczenie przez Wykonawcę materiałów niewłaściwych do planowanych przez Zamawiającego zastosowań lotniczych.

 

unieważnienie zapytanie 8

Zobacz również:

17.09.2021

Prezentacja AAT // Echo Kielce

25.10.2019

GyroCamp Hiszpania

31.08.2018

ZOSTAŃ PILOTEM WIATRAKOWCA!

20.05.2016

WSPÓŁPRACA Z JAVA CAR DESIGN