ZAPYTANIE OFERTOWE 8 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę klejów i materiałów konstrukcyjnych kompozytowych w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op:.

Poniżej publikujemy treść zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 8

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Zobacz również:

24.09.2021

Gdynia AAT Gyro Show

20.05.2016

AERO FRIEDRICHSHAFEN 2016

19.05.2016

AVIATION ARTUR TRENDAK FLORIDA DEALER

19.05.2016

ĆWICZENIA STRAŻACKIE