ZAPYTANIE OFERTOWE 8 DO POROJEKTU „WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII MATERIAŁOWEJ W WYROBACH LOTNICZYCH FIRMY AAT”

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę klejów i materiałów konstrukcyjnych kompozytowych w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii materiałowej w wyrobach lotniczych firmy AAT” , Nr POIR.01.01.01-00-1938/15 współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zadanie nr 1, kategoria kosztów Op:.

Poniżej publikujemy treść zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 8

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Zobacz również:

18.05.2016

DYSTRYBUTOR ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

11.10.2016

Piknik Lotniczy

19.05.2016

CERTYFIKACJA NOWEGO WIATRAKOWCA

18.12.2016

TESTY OPRYSKU WIATRAKOWCEM